Процедура вирішення спорів

- Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

-У Випадку неможливості досягнення згоди в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору в Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір на вирішення до суду.

- Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Особа, відповідальна за врегулювання досудових спорів: Денега Володимир Миколайович, телефон +38 03546 2-18-18, +38 03546 2-12-16,

Адреса для вирішення спорів шляхом листувань: 47002, м. Кременець, вул. Вокзальна, 4