Правові основи діяльності підприємства

1. Про видачу ліцензії на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»

2. Структура тарифу (планованої тарифної виручки) з транспортування природного газу розподільними трубопроводами ДП "Кременецьке УПРГ"

3. Про встановлення тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для ДП «Кременецьке УПРГ»

4. Ліцензія

5. ДОЗВІЛ №033.15.61

6. ДОЗВІЛ №034.15.61

7. Про встановлення тарифу на постачання природного газу за регульованим тарифом для ДП «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу»

8. Про видачу ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»

9. Про схвалення інвестиційної програми газорозподільного підприємства ДП «Кременецьке УПРГ» на 2015 рік

10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

11. Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу