ЗВІТ про проведення оцінки корупційних ризиків в ДП «Кременецьке УПРГ» на 2020 рік

штамп

«ЗАТВЕРДЖЕННО»
директор ДП«Кременецьке УПРГ»
А.А. Гуславський
Від 19.062020 р


І. Загальні положення

Даний звіт розроблений на виконання Закону України «Про запобігання корупції»,Положення про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків в ДП СКременецьке УПРГ», затвердженого наказом директора підприємства від
27 січня 2017 року №15 та інших нормативно-правових актів з огляду на Робочий план оцінки корупційних ризиків в ДП «Кременецьке УПРГ» на 2020 рік, затвердженого наказом директора підприємства
від  03.06 червня 2020 року № 95

Даний звіт сформовано за результатами ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків, оцінки корупційних ризиків в ДП «Кременецьке УПРГ» .

Звіт складено за результатами роботи Комісії з проведення корупційний ризиків в ДП «Кременецьке УПРГ», склад якої затверджено наказом директора підприємства від 03.06.2020 року № 95 .

II. Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та
можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з
корупцією в ДП «Кременецьке УПРГ» та пропозиції щодо заходів із усунення
(зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

  1. 1.За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків по об’єкті «Організаційна структура ДП «Кременецьке УПРГ»» в ДП «Кременецьке УПРГ» виявлено ряд корупційних чинників.

Визначено невідповідність різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДП “Кременецьке УПРГ” та його структурних підрозділів реаліям сьогодення, ситуації із штатною чисельністю працівників. Задля усунення даного явища необхідно провести роботу з перегляду локальних нормативно-правових актів, зокрема положень про структурні підрозділи підприємства, чинної н день проведення оцінки редакції Колективного договору, укладеного між адміністраціє та первинною профспілковою організацією ДП «Кременецьке УПРГ» на 2019-2021 роки.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків по об’єкті «»Управління персоналом» в ДП «Кременецьке УПРГ» станом на 19.06.2020р. не виявлено чинників, які безпосередньо впливають на можливу наявність корупційних ризиків на підприємстві.

і Черговим чинником виступає ситуація із наділенням посадових осіб дискреційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень. Заходи щодо
попередження: Удосконалення нормативно-правової бази та внутрішніх документів ДП “Кременецьке УПРГ», перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи, зокрема

Положення АДС.

.

Неналежна організація роботи з ведення діловодства в ДП “Кременецьке УПРГ”, в т.ч. відсутність на підприємстві належним чином організованого архівного діловодства, організації роботи електронного документообігу службової кореспонденції через систему електронної взаємодії. Заходи щодо попередження можуть, в даному випадку бути: Неухильне дотримання інструкції з діловодства ДП “Кременецьке УПРГ”, затвердженої наказом по підприємству, затвердження зведеної номенклатури справ по підприємству, налагодження архівного діловодства, та впровадження в ДП “Кременецьке УПРГ” електронного документообігу в діловодстві, службової кореспонденції через систему електронної взаємодії. На сьогодні, донедавна вакантна посада діловода на підприємстві заповнена, а відтак, організація даного напрямку повинна бути на відповідному рівні.

Ще одним корупційним чинником може бути неналежне використання електронних цифрових підписів (ЕЦП) працівниками ДП “Кременецьке УПРГ”. Заходами щодо попередження в даній ситуації є проведення превентивних міроприємств з метою забезпечення належного контролю за зберіганням та використанням ЕЦП працівниками підприємства.

) Також, корупційним чинником є недоброчесність посадових осіб ДП “Кременецьке УПРГ ” при виконанні посадових обов'язків. Так ситуація може мати місце під час обслуговування споживачів природного газу працівниками служби з обліку та реалізації газу. За для цього, в ДП «Кременецьке УПРГ» потрібно реорганізувати даний напрямок роботи, результатом чого міг би стати оновлений центр обслуговування клієнтів з мінімальними можливостями для особистого контакту, відеофіксуванням подій з одночасним забезпеченням максимуму зручності при обслуговуванні споживачів.

З метою попередження цього заплановано проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників підприємства. Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб ДП “Кременецьке УПРГ”. Проведення за дорученням директора службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства, забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені ЗУ “Про запобігання корупції”.

Окрім цього, надважливо дотримуватися правила щодо обов’язкової перевірки кандидатів на посади на предмет відсутності зафіксованих випадків порушення особою вимог-антикорупційного законодавства.

і

  1. 2.За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків по об’єкті «Проведення процедури закупівель» в ДП «Кременецьке УПРГ» виявлено ряд чинників, які безпосередньо впливають на можливу наявність корупційних ризиків на підприємстві, зокрема.

Комісією проаналізовано Положення про допорогові закупівлі в ДП «Кременецьке УПРГ», накази про затвердження складу тендерного комітету, накази про визначення відповідальних осіб в частині забезпечення проведення публічних закупівель на


підприємстві, інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність підприємства в частині проведення публічних закупівель.

Змін до законодавства про проведення закупівель за державні кошти вимагають негайного внесення змін до Положення про допорогові закупівлі.

Також, проаналізовано Інвестиційну програму підприємства на 2020 рік, за результатами якої узагальнено ряд об’єктів закупівель із сумою понад 50 тис. грн. (допорогові закупівлі), або ж понад 1000 тис. грн. (відбір постачальника чи надавача послуг через систему Prozzoro).

В даному випадку важливим є чітке дотримання норм загальних та локальних нормативно-правових актів при проведенні та оформленні процедур закупівель відповідальними працівниками підприємства, зокрема членами тендерного комітету, іншими відповідальними особами за оформлення відповідних процедур.

Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня зазначених корупційних ризиків по відношенню до відповідальних працівників:

-       контроль зі сторони адміністрації підприємства, бухгалтерської та юридичної служб , при проведенні відповідних процедур;

-       покрокове звітування з результатами проведених процедур керівному складу ДП , «Кременецьке УПРГ»;

-     залучення незалежних аудиторів з метою перевірки дотримання норм законодавства

в частині проведення публічних закупівель на підприємстві.

Ще одним можливим корупційним чинником є виникнення конфлікту інтересів в тендерному комітеті, у посадових осіб та інших працівників ДП “Кременецьке УПРГ” під час проведення державних закупівель. Заходи щодо попередження: голові, секретарю та членам тендерного комітету, посадовим особам та іншим працівникам структурних підрозділів підприємства негайно повідомляти про виникнення конфлікту інтересів свого керівника, а також Уповноваженого з антикорупційної діяльності.

  1. 3.За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків по об’єкті «Надання адміністративних та господарських послуг» в ДП «Кременецьке УПРГ» виявлено ряд чинників, які безпосередньо впливають на можливу наявність корупційних ризиків на підприємстві, зокрема.

Комісією проаналізовано нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність підприємства, результати внутрішніх перевірок та службових розслідувань, публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах, звернення, що надійшли до ДП «Кременецьке УПРГ» від фізичних та юридичних осіб.

Особливість ліцензованої господарської діяльності підприємства передбачає постійну взаємодію з побутовими споживачами природного газу. Порядок, особливості та основні принципи обліку наданих послуг з газопостачання та їх оплати з урахуванням категорійності абонентів - фізичних осіб є підґрунтям для можливої наявності корупційних ризиків на підприємстві. В першу чергу дані загрози відносяться до працівників ДП «Кременецьке УПРГ», які працюють безпосередньо із побутовими споживачами, ведуть облік наданих послуг на основі наданих показників газових лічильників, проводять нарахування сум до оплати, з огляду на наявність пільгової чи субсидійної складової, тощо. Особливої уваги заслуговує достатньо чітке визначене коло можливостей та повноважень,

І

які мають працівники служби з обліку та реалізації газу підприємства в частині внесення, зміні чи видаленні окремих даних обліку наданих послуг з газопостачання в програмному комплексі «GAZOLINA» (обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія «ЛІАНА»).

Окрім цього, як показує практика способи та процес зняття показників лічильників газу у побутових споживачів одна з проблемних сторін роботи служби з обліку та реалізації газу. Проблема полягає у тому, що не завжди вдається зафіксувати достовірні покази ЗВТ.

Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня зазначених корупційних ризиків по відношенню до відповідальних працівників:

контроль за дотримання працівниками служби з обліку та реалізації газу ДП «Кременецьке УПРГ» положень Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2496, Кодексу газорозподільних систем, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494, Статуту ДП «Кременецьке УПРГ», Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших загальних та локальних нормативно-правових актів, а також норм моралі та етики; чіткий розподіл повноважень із персональним визначенням окремих функцій при роботі із програмним комплексом «GAZOLINA» для працівників служби з обліку та реалізації газу з фіксуванням програмними засобами «покрокових» дій конкретним користувачем;

забезпечення належного функціонування електронного «особистого кабінету», за допомогою якого побутовий споживач отримуватиме максимально необхідну інформацію в частині обліку наданих послуг, розмірів, умов та порядку розрахунків, мінімізувавши, таким чином, перелік підстав для особистого візиту споживача до служби з обліку та реалізації газу ДП «Кременецьке УПРГ»;

закупівля та встановлення засобів вимірювальної техніки із приладами дистанційної передачі даних, а також із функцією дистанційного припинення газопостачання;

- налагодження роботи оновленого кол-центру для прийому споживачів, що дало б змогу мінімізувати особисті контакти фахівців служби з обліку та реалізації газу і абонентів підприємства.

  1. 4.За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків по об’єкті «Дотримання вимогу обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» в ДП «Кременецьке УПРГ» виявлено ряд чинників, які безпосередньо впливають на можливу наявність корупційних ризиків на підприємстві, зокрема.

і »

На виконання пп. 1, п. 2, ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» в ДП «Кременецьке УПРГ» затверджено Антикорупційну програму підприємства на 2020 рік, умов та положення якої є обов’язковими для виконання усіма працівниками підприємства. Дана Антикорупційна програма погоджена, у встановленому законом порядку, Міністерством енергетики України.

Посадові особи ДП «Кременецьке УПРГ», які наділені організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими обов’язками, або інші працівники, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків подавали до 01 червня 2020 року електронні
декларації за формами, наданими на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З результатами проведення перевірки подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в ДП «Кременецьке УПРГ». Встановлено 1 факт невчасного подання декларації. Таким чином, виходячи з вимог ч. 2 ст. 49 Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю потрібно в найближчий час повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про факт невчасного подання механіком АТГ Мригою Сергієм Костянтиновичем декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік.

Посадові інструкції окремих посадових осіб вимагають перегляду та уточнень, за наслідками чого коло осіб, що наділені організаційно-розпорядчими або адміністративно- господарськими функціями може збільшитися.

Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня зазначених корупційних ризиків по відношенню до відповідальних працівників:

-      проведення Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції в ДП > «Кременецьке УПРГ», а також представником юридичної служби роз’яснювальної

роботи, щодо вимог діючого антикорупційного законодавства;

-      і контроль Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції в ДП і «Кременецьке УПРГ» за вчасністю подання посадовими особами підприємства, які і наділені організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими

обов’язками, або іншими працівники, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків електронних декларацій;

-        організація та забезпечення умов для повідомлень про можливі факти вчинення корупційних діянь працівниками підприємства;

роз’яснення щодо способі та шляхів захисту інтересів викривачів.       
 підпис голова комісії  

О.Ф.Шовкопляс

 
 
 члени комісії

Г.А.Туницька

Н.Р.Новіцька

Ю.В.Гоцкалюк