План розвитку ДП "Кременецьке УПРГ" на 2022 - 2031 роки.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.12.2021 № 2816

Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити План розвитку газорозподільної системи на 2022 – 2031 роки газорозподільного підприємства ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» та джерела його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.


Голова НКРЕКП                                                       В.Тарасюк

Додатки


 

Додаток

до постанови HKPEKП

22.12.2021 № 2816

Джерела фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 — 2031 роки газорозподільного підприємства

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬБЕ УПРАВЛІННЯ
3 ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГA3У»

Розділи
Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 — 2031 роки газорозподільного підприємства ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ 3 ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»


Плановані джерела,
тис. грн без ПДВ

 


2022 рік

Усього, у т. ч.:

1 357,6

амортизаційні відрахування

1 078,0

витрати на заміну індивідуальних лічильників

194,6

витрати на обмінний фонд індивідуальних

лічильників

85,0

2023 — 2024 роки

Усього

10 148,0

2025 — 2031 роки

Усього

67 140,0

Усього

78 645,6

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері                                                                                              Т. Рябуха